THIẾT BỊ NHÀ YẾN

Ampli chuyên dụng cho nhà nuôi yến. Kết nối lên đến 800 loa ru. Thiết kế để hoạt động liên tục.
Giá niêm yết: 6,402,000₫

Liên hệ: (028)62 816 816

Ampli chuyên dụng cho nhà nuôi yến. Kết nối lên đến 200 loa ru. Thiết kế để hoạt động liên tục.
Giá niêm yết: 3,234,000₫

Liên hệ: (028)62 816 816

Ampli chuyên dụng cho nhà nuôi yến. Kết nối lên đến 200 loa ru. Thiết kế để hoạt động liên tục.
Giá niêm yết: 4,257,000₫

Liên hệ: (028)62 816 816

Ampli chuyên dụng cho nhà nuôi yến. Kết nối lên đến 400 loa ru. Thiết kế để hoạt động liên tục.
Giá niêm yết: 4,587,000₫

Liên hệ: (028)62 816 816

Ampli chuyên dụng cho nhà nuôi yến. Kết nối lên đến 800 loa ru. Thiết kế để hoạt động liên tục.
Giá niêm yết: 4,917,000₫

Liên hệ: (028)62 816 816