QUẠT LÀM MÁT

Lưu lượng gió   5000m /h
Điện áp   220V ~ 50Hz
Công suất   100~145W
Dung tích thùng nước   40 lít
Hướng gió thổi   4 chiều: auto trái-phải
 điều chỉnh lên-xuống
Kích thước máy   505x400x1025mm
Điều khiển từ xa  
Hẹn giờ    không

Liên hệ: (028)62 816 816

Lưu lượng gió   4800m /h
Điện áp   220V ~ 50Hz
Công suất   110~145W
Dung tích thùng nước   35lít
Hướng gió thổi   4 chiều: auto trái-phải
 điều chỉnh lên-xuống
Kích thước máy   480x370x950mm
Điều khiển từ xa  
Hẹn giờ    8 giờ

Liên hệ: (028)62 816 816

Lưu lượng gió 4800m /h
Điện áp 220V ~ 50Hz
Công suất 110~145W
Dung tích thùng nước 35lít
Hướng gió thổi 4 chiều: auto trái-phải
 điều chỉnh lên-xuống
Kích thước máy 480x370x950mm
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ  không

Liên hệ: (028)62 816 816

Lưu lượng gió 4200m /h
Điện áp 220V ~ 50Hz
Công suất 80~140W
Dung tích thùng nước 40lít
Hướng gió thổi 4 chiều: auto trái-phải
 điều chỉnh lên-xuống
Kích thước máy 430x340x970mm
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ  12 giờ

Liên hệ: (028)62 816 816

Lưu lượng gió   4000m /h
Điện áp   220V ~ 50Hz
Công suất   80~135W
Dung tích thùng nước   40 lít
Hướng gió thổi   4 chiều: auto trái-phải
 điều chỉnh lên-xuống
Kích thước máy   430x340x970mm
Điều khiển từ xa  
Hẹn giờ    không

Liên hệ: (028)62 816 816

Lưu lượng gió 3800m /h
Điện áp 220V ~ 50Hz
Công suất 90~130W
Dung tích thùng nước 35 lít
Hướng gió thổi 4 chiều: auto trái-phải
 điều chỉnh lên-xuống
Kích thước máy 460x320x925mm
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ  không

Liên hệ: (028)62 816 816