EQUALIER

Equalizer chuyên nghiệp. 2 kênh riêng với 15 band điều chỉnh cho mỗi kênh. Dãi tần đáp ứng rộng. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm thanh khắc khe của bạn
Giá niêm yết: 1,380,000₫

1,380,000 đ

Equalizer chuyên nghiệp. 2 kênh riêng với 15 band điều chỉnh cho mỗi kênh. Dãi tần đáp ứng rộng. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm thanh khắc khe của bạn
Giá niêm yết: 1,480,000₫

1,480,000 đ

Equalizer chuyên nghiệp. 2 kênh riêng với 15 band điều chỉnh cho mỗi kênh. Dãi tần đáp ứng rộng. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm thanh khắc khe của bạn
Giá niêm yết: 1,350,000₫

1,350,000 đ

Equalizer chuyên dùng cho dàn âm thanh sân khấu. 2 kênh riêng với 32 band điều chỉnh cho mỗi kênh. Dãi tần đáp ứng rộng. Thỏa sức cho bạn tinh chỉnh.
Giá niêm yết: 3,800,000₫

3,800,000 đ