AMPLI

6,800,000 đ

5,000,000 đ

3,400,000 đ

1,700,000 đ

2,200,000 đ

4,800,000 đ

4,400,000 đ

5,200,000 đ

2,900,000 đ

4,200,000 đ

5,600,000 đ

6,000,000 đ

Sản phẩm chất lượng cao dùng cho phòng kinh doanh karaoke
Giá niêm yết: 3,200,000₫

3,200,000 đ

Tích hợp sẵn board sub, giúp cải thiện tiếng trầm của âm thanh
Giá niêm yết: 4,600,000₫

4,600,000 đ

Sản phẩm thuộc dòng Auditon - dòng sản phẩm cao cấp của Thanh Bình Tân
Giá niêm yết: 6,600,000₫

6,600,000 đ

Sản phẩm thuộc dòng Auditon - dòng sản phẩm cao cấp của Thanh Bình Tân
Giá niêm yết: 8,600,000₫

8,600,000 đ

Sản phẩm chất lượng cao dùng cho phòng kinh doanh karaoke
Giá niêm yết: 3,800,000₫

3,800,000 đ

Sản phẩm thuộc dòng Auditon - dòng sản phẩm cao cấp của Thanh Bình Tân
Giá niêm yết: 7,600,000₫

7,600,000 đ

Sản phẩm thuộc dòng Auditon - dòng sản phẩm cao cấp của Thanh Bình Tân
Giá niêm yết: 9,600,000₫

9,600,000 đ

Đầu tư hợp lí cho dàn karaoke gia đình
Giá niêm yết: 1,450,000₫

1,450,000 đ