Hướng dẫn cài đặt lời chào Đầu karaoke KENTECH - P1

Hướng dẫn cài đặt lời chào Đầu karaoke KENTECH - P1

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LỜI CHÀO

Dành cho các loại: A2, A3, A4, 9600A, T1, A5, A6, 8600A, 8600B, 8600C, 8600C, 8600H, W1

1. Bấm mở khay đĩa ( phím open trên remote/ mặt máy).​

2. Bấm setup ( phím setup trên remote) → trên màn hình xuất hiện giao diện cài đặt như sau:

3. Bấm phím qua phải 02 lần để chọn TAB có biểu tượng nốt nhạc

4.​ Chọn GREETING LINE 1 để cài đặt lời chào dòng 1

5. Chọn GREETING LINE 2 để cài đặt lời chào dòng 2

6. Kết quả

Lưu ý: CLEAR_ xóa ký tự

            SPACE_ khoản trống ký tự


In bài này   Email

Bài viết liên quan