• Thanh Bình Tân
  • Kentech
  • Auditon
  • Trivison
  • TBT

Điện tử viễn thông Thanh Bình Tân - thương hiệu Kentech

Loa di động BHB-4000DC

Loa di động BHB-4000DC


Giá niêm yết:
19,990,000₫

Loa di động KG-1111

Loa di động KG-1111


Giá niêm yết:
21,590,000₫

Loa di động 288

Loa di động 288


Giá niêm yết:
1,790,000₫

Loa di động 283

Loa di động 283


Giá niêm yết:
1,790,000₫

Loa di động 281

Loa di động 281


Giá niêm yết:
1,790,000₫

Loa di động KG-309

Loa di động KG-309


Giá niêm yết:
3,790,000₫

Loa di động KG-510New

Loa di động KG-510New


Giá niêm yết:
8,990,000₫

Loa di động KG-518

Loa di động KG-518


Giá niêm yết:
8,490,000₫

Loa di động KG-516DJ

Loa di động KG-516DJ


Giá niêm yết:
8,890,000₫

Loa di động KG-202

Loa di động KG-202


Giá niêm yết:
1,690,000₫

Loa di động KN-410M

Loa di động KN-410M


Giá niêm yết:
4,875,000₫

Loa di động KN-409M

Loa di động KN-409M


Giá niêm yết:
4,725,000₫

Loa di động KTV-5555

Loa di động KTV-5555


Giá niêm yết:
16,200,000₫

Loa di động KG-510Plus

Loa di động KG-510Plus


Giá niêm yết:
7,500,000₫

Loa di động KG-503Plus

Loa di động KG-503Plus


Giá niêm yết:
10,200,000₫

Loa di động KG-502Pro

Loa di động KG-502Pro


Giá niêm yết:
9,750,000₫

Loa di động KG-601Plus

Loa di động KG-601Plus


Giá niêm yết:
9,240,000₫

Loa di động KT-601U

Loa di động KT-601U


Giá niêm yết:
9,900,000₫

Loa di động K6

Loa di động K6


Giá niêm yết:
1,275,000₫

Loa di động K8

Loa di động K8


Giá niêm yết:
1,485,000₫

Loa di động K7

Loa di động K7


Giá niêm yết:
1,275,000₫

Loa di động K5

Loa di động K5


Giá niêm yết:
1,200,000₫

Loa di động K3

Loa di động K3


Giá niêm yết:
2,295,000₫

Loa di động K2

Loa di động K2


Giá niêm yết:
2,295,000₫

Loa di động K1

Loa di động K1


Giá niêm yết:
2,295,000₫

Loa di động KD-424AC

Loa di động KD-424AC


Giá niêm yết:
14,625,000₫

Loa di động KD-4224AC

Loa di động KD-4224AC


Giá niêm yết:
13,485,000₫

Loa di động KT-508Plus

Loa di động KT-508Plus


Giá niêm yết:
8,550,000₫

Loa di động KN-411V

Loa di động KN-411V


Giá niêm yết:
5,700,000₫

Loa di động KG-4444

Loa di động KG-4444


Giá niêm yết:
16,000,000₫

Loa di động KG-507DJ

Loa di động KG-507DJ


Giá niêm yết:
8,300,000₫

Loa di động KG-4012V

Loa di động KG-4012V


Giá niêm yết:
7,500,000₫

Loa di động KN-609U

Loa di động KN-609U


Giá niêm yết:
7,600,000₫

Loa di động KN-606U

Loa di động KN-606U


Giá niêm yết:
7,400,000₫

Loa di động KN-408M

Loa di động KN-408M


Giá niêm yết:
4,650,000₫

Loa di động KN-406M

Loa di động KN-406M


Giá niêm yết:
4,650,000₫

Loa di động KN-401M

Loa di động KN-401M


Giá niêm yết:
4,650,000₫

Loa di động KG-6666U

Loa di động KG-6666U


Giá niêm yết:
10,200,000₫

Loa di động KG-402DJ

Loa di động KG-402DJ


Giá niêm yết:
4,980,000₫

Loa di động KTV-9000MD

Loa di động KTV-9000MD


Giá niêm yết:
13,620,000₫

Loa di động KTV-5000GU

Loa di động KTV-5000GU


Giá niêm yết:
9,850,000₫

Loa di động KTV-4000GU

Loa di động KTV-4000GU


Giá niêm yết:
7,590,000₫

Loa di động KTV-406KNV

Loa di động KTV-406KNV


Giá niêm yết:
6,399,000₫

Loa di động KTV-7777

Loa di động KTV-7777


Giá niêm yết:
28,990,000₫

Loa di động KTV-2222

Loa di động KTV-2222


Giá niêm yết:
11,990,000₫

Loa di động KTV-9999

Loa di động KTV-9999


Giá niêm yết:
13,690,000₫

Loa di động KTV-8888

Loa di động KTV-8888


Giá niêm yết:
22,990,000₫

Loa di động KT-303GU

Loa di động KT-303GU


Giá niêm yết:
5,899,000₫

Loa di động KT-301GU

Loa di động KT-301GU


Giá niêm yết:
5,670,000₫

Loa di động KT-403

Loa di động KT-403


Giá niêm yết:
7,290,000₫

Loa di động KT-402

Loa di động KT-402


Giá niêm yết:
7,190,000₫

Loa di động KT-401

Loa di động KT-401


Giá niêm yết:
7,150,000₫

Loa di động SK-4204TA

Loa di động SK-4204TA


Giá niêm yết:
7,350,000₫

Loa di động KG-502U

Loa di động KG-502U


Giá niêm yết:
7,990,000₫

Loa di động KG-1801

Loa di động KG-1801


Giá niêm yết:
7,990,000₫

Loa di động SK-301IB

Loa di động SK-301IB


Giá niêm yết:
2,990,000₫

Loa di động SK-1508IBM

Loa di động SK-1508IBM


Giá niêm yết:
4,690,000₫

Loa di động KT-403IBM

Loa di động KT-403IBM


Giá niêm yết:
4,690,000₫

Loa di động KT-405TA

Loa di động KT-405TA


Giá niêm yết:
5,750,000₫

Loa di động KT-406TA

Loa di động KT-406TA


Giá niêm yết:
5,950,000₫

Loa di động KT-407TA

Loa di động KT-407TA


Giá niêm yết:
5,990,000₫

Loa di động KT-408TA

Loa di động KT-408TA


Giá niêm yết:
5,650,000₫

Loa di động KT-409TA

Loa di động KT-409TA


Giá niêm yết:
5,950,000₫

Loa di động SK-4201TA

Loa di động SK-4201TA


Giá niêm yết:
7,150,000₫

Loa di động SK-501DAM

Loa di động SK-501DAM


Giá niêm yết:
7,890,000₫

Loa di động SK-4202TA

Loa di động SK-4202TA


Giá niêm yết:
7,150,000₫

Loa di động SK-501DA

Loa di động SK-501DA


Giá niêm yết:
7,890,000₫

Địa chỉ


Công ty điện tử viễn thông THANH BÌNH TÂN
509 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Showroom: 237 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ


Hotline:

(028) 62.816.816 - (028) 39.570.670

Kinh doanh:

0918.170.870

Dịch vụ bảo hành:

0916.11.38.11

Làm việc:

07h30-16h30 từ Thứ 2 - Thứ 7


Đã thông báo với Bộ công thương
© Copyright 2016 THANHBINHTAN.COM.VN, All rights reserved - ® Công ty điện tử viễn thông THANH BÌNH TÂN giữ bản quyền nội dung trên website này. Developed by nautit@gmail.com
DMCA.com Protection Status